english

НАЧАЛО

Един от най-важните източници на традиционна култура в трансграничната област Румъния България, неизвестна и неоткрита, е ромската култура. За съжаление в това пространство бяха проведени само няколко проучвания за културата на това малцинство и доколкото ни е известно, досега не беше разработена обща стратегия за валоризация на тази култура в туристическите продукти. Всички хора са съгласни, че ромската етническа принадлежност има впечатляваща култура с красиви песни, танци, истории и др., но никой не е видял в тези традиционни съкровища възможността да реализира устойчиви туристически продукти и да популяризира този регион. Време е да се интерпретира традиционната култура на ромската етническа принадлежност и да се поставят на трансграничните карти нови предизвикателства пред туристите.
Общата цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на културното наследство чрез валоризация на традиционната ромска култура в туристическите продукти. Чрез проекта „Открийте съкровищата на ромите!“ ще бъдат разработени проучвания, които ще представят основните клонове на ромската култура и специфичните характеристики на всеки клон. Информацията от проучванията ще бъде използвана за изработване на обща стратегия.Един от най-важните източници на традиционна култура в трансграничната област Румъния България, неизвестна и неоткрита, е ромската култура. За съжаление в това пространство бяха проведени само няколко проучвания за културата на това малцинство и доколкото ни е известно, досега не беше разработена обща стратегия за валоризация на тази култура в туристическите продукти. Всички хора са съгласни, че ромската етническа принадлежност има впечатляваща култура с красиви песни, танци, истории и др., но никой не е видял в тези традиционни съкровища възможността да реализира устойчиви туристически продукти и да популяризира този регион. Време е да се интерпретира традиционната култура на ромската етническа принадлежност и да се поставят на трансграничните карти нови предизвикателства пред туристите.
Общата цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на културното наследство чрез валоризация на традиционната ромска култура в туристическите продукти. Чрез проекта „Открийте съкровищата на ромите!“ ще бъдат разработени проучвания, които ще представят основните клонове на ромската култура и специфичните характеристики на всеки клон. Информацията от проучванията ще бъде използвана за изработване на обща стратегия.

Към началото