Приложение за мобилни устройства

По проект „Открийте съкровищата на ромите!“ е разработено приложение за мобилни устройства. Приложението е достъпно на три езика – български, английски и румънски и може да бъде свалено безплатно от Google play и App Store по наименованието Rromatreasures App.

Към началото