Проучване

ПРОУЧВАНЕ НА КЛОНОВЕТЕ НА ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА на български език
ПРОУЧВАНЕ НА КЛОНОВЕТЕ НА ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА на английски език
ПРОУЧВАНЕ НА КЛОНОВЕТЕ НА ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА на румънски език

ПРОУЧВАНЕ ЗА КЛОНОВЕТЕ НА ТРАДИЦИОННАТА РОМСКА КУЛТУРА В ОБЛАСТ ВИДИН на български език
ПРОУЧВАНЕ ЗА КЛОНОВЕТЕ НА ТРАДИЦИОННАТА РОМСКА КУЛТУРА В ОБЛАСТ ВИДИН на английски език
ПРОУЧВАНЕ ЗА КЛОНОВЕТЕ НА ТРАДИЦИОННАТА РОМСКА КУЛТУРА В ОБЛАСТ ВИДИН на румънски език

Традиционна ромска култура в окръг Мехединци на български език
Традиционна ромска култура в окръг Мехединци на английски език
Традиционна ромска култура в окръг Мехединци на румънски език

Традиционна ромска култура в окръг Долж на български език
Традиционна ромска култура в окръг Долж на английски език
Традиционна ромска култура в окръг Долж на румънски език

Към началото