ДЕЙНОСТИ

Проект „Опознай съкровищата на ромите“

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.

Стойност на финансиране от ЕФРР: 358 051,22 евро
Водеща организация: Cross Border Association E(quilibrum) Environment (C.B.A.E.E), Крайова
Партньори: Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин“ и „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана
Времетраене: 01.09.2018 г. – 29.02.2020 г.
Цел: Основната цел на проекта е устойчиво използване на културното наследство чрез валоризация на традиционната ромска култура в туристически продукти.
Общият бюджет на проекта е 421 236.74 Евро.

Дейности:
1. Разработване на проучване на клоновете на традиционната ромска култура.
2. Обща стратегия „Валоризация на ромската култура от ТГС зона в туристически продукт“.
3. Създаване на офис-ъгли за промоция на ромската култура.
4. Провеждане на трансгранични каравани „Открий ромските съкровища“.
5. Провеждане на семинари „Научи за ромската култура“.
6. Провеждане на фестивали на ромската култура.
7. Участие в два международни туристически изложения.
8. Кампания по информираност и публичност.

Резултати:

  1. Разработени 4 проучвания на клоновете на традиционната ромска култура, за области Долж и Мехединци в Румъния, Видин и Монтана в България;
  2. Създадeна обща Стратегия „Валоризация на ромската култура от трансграничната зона в туристически продукти“, идентифицирани общи маршрути в района на проекта за ромската култура и предложени методи за валоризация на ромските традиционни „съкровища“;
  3. Създадени центрове за промоция на ромската култура;
  4. Организирани и проведени Трансгранични каравани „Открийте съкровищата на ромите“. Караваните обхващат значимите точки на традиционната ромска култура от общите маршрути с оглед насърчаване на най-представителните творения от ромската култура. Една от караваните ще бъде за журналисти, блогъри, туроператори и представители на туристически НПО, а 3 ще бъдат отворени за всички, които се интересуват от ромската култура;
  5. Организирани и проведени семинари „Научете повече за ромската култура“ за деца във всяка област от района на проекта. По време на тези събития децата ще се научат да танцуват, пеят или да правят обекти с ромските творци и ще могат да разбират и оценяват ромската култура;
  6. Проведени фестивали на ромската култура „Насладете се на ромската култура“ във всяка област от района на проекта с участието на най-известните ромски певци, танцьори и майстори от трансграничния регион;
  7. Популяризация на създадените туристически продукти на 2 туристически изложения.
Към началото