Партньори по проекта

Cross Border Association E(quilibrum) Environment (C.B.A.E.E)

адрес: Румъния, 200130 Крайова, Ул. Стефан чел Маре 12

тeл: +40251417740

факс: +40251417740

e-mail: office@ipacv.ro

Web site: www.atee.ro

 

Сдружение „Регионални партньорства за регионално развитие – Видин“ РПУР – Видин

адрес: България, 3700 гр. Видин, ул. „Райна Княгиня“ 8, ап.7

тел.:359 887 222 883; +359 94 600 017

факс: +359 94 600 017

e-mail: vidin_rpur@abv.bg

 

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2000

адрес: България, 3400 Монтана, ул. „Ал. Батенберг” № 2

тeл: +359 (0) 96 300 760

факс: +359 (0) 96 300 740

e-mail: office@arrbc-montana.org

Web site: www.arrbc-montana.org

Към началото